POLÍTICA DE PRIVACITAT

El que es fa i el que no sobre les teves dades personals en aquesta web ho trobaràs aquí.

Aquesta política expressa com es tractarà i protegirà la informació personal de totes les persones que es relacionen amb Maria Grau Alasà a través d’aquesta pàgina web. Has de llegir tots els apartats de l’Avís Legal, de la política de cookies i de la present política de privacitat abans d’utilitzar aquesta web.

De conformitat amb el que disposa el Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Maria Grau Alasà t’informa que, mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat, prestes el teu consentiment exprés, informat, lliure i inequívoc per què les Dades que proporciones, i sobre les que s’apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes en la normativa vigent, seran tractades per Maria Grau Alasa, com a responsable del tractament.

Qui és el responsable d’aquesta web?

 • Identitat del Responsable: Maria Grau Alasà
 • Nom comercial: Trofeus Badia
 • NIF/CIF: 48006378L
 • Adreça: Els Pallaresos (43151) Tarragona
 • Correu electrònic: info@trofeusbadia.com
 • Activitat: Trofeus i medalles esportives, així com regal promocional.

Quines dades personals es recullen en aquesta web?

Per les finalitats establertes en aquesta Política de Privacitat, Maria Grau Alasà, recull i tracta totes les Dades Personals que es detallen a continuació, que dependran dels diferents productes i serveis que se sol·licita en aquesta Web.

 • Dades identificatives: nom i cognoms.
 • Dades de contacte: correu electrònic.
 • Dades contractuals: dades d’operacions contractuals, DNI, productes i serveis adquirits, operacions financeres, dades de pagament.
 • Dades de navegació: adreça IP, tipus i identificador del dispositiu, tipus de navegador, domini a través del qual s’accedeix al Lloc Web, dades de navegació, activitat en el Lloc Web.

Amb quina base legal es tracten les dades?

Tractem les dades personals amb les següents bases legals:

 • L’execució d’un contracte amb Maria Grau Alasà, per la contractació dels serveis, publicar anuncis i gestionar els serveis sol·licitats.
 • El consentiment de l’usuari en una relació al contacte, subscripció a continguts i enviament de comunicacions comercials, via correu electrònic, cookies o sistemes de missatgeria.
 • L’interès legítim del responsable del tractament per protegir als usuaris de www.trofeusbadia.com d’abusos i fraus en l’ús dels nostres serveis.

Amb quina finalitat tractarem les teves dades?

En aquesta web, existeixen diferents formularis, cada un d’ells, la informació que es reculli s’utilitzarà de la següent manera:

 • Formularis de subscripció a continguts: existeixen diferents formularis per activar la subscripció. Les dades facilitades seran utilitzades exclusivament per enviar la Newsletter i mantenir-te actualitzat sobre les novetats i ofertes puntuals, exclusives per subscriptor de www.trofeusbadia.com
 • Formulari de comentaris: Les dades personals introduïdes en el formulari per inserir aquests comentaris seran utilitzades exclusivament per moderar-los i publicar-los.
 • Formulari de contacte: També existeix un formulari de contacte per consultes, suggerències o contacte professional. En aquest cas s’usarà l’adreça de correu electrònic per respondre a les mateixes i enviar la informació que l’usuari requereixi a través de la web.

Temps de conservació de les dades personals

Dades dels Clients: El període de conservació de les dades personals variarà segons el servei que el Client contracti. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, podent-se mantenir fins:

 • 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions de l’Ordre Social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris, etc…) Art. 66 de la Llei General Tributària (llibres de comptabilitat).
 • 5 anys: Art. 1964 del Codi Civil (accions personals sense termini especial).
 • 6 anys: Art. 30 del Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures, …)
 • 10 anys: Art. 25 de la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

Dades dels subscriptors: D’ençà que l’usuari es subscriu fins que es doni de baixa.

Dades de potencials clients: Les dades es conservaran en tot cas durant la vigència de la relació comercial establerta i, un cop finalitzada, dos anys, si l’usuari no ho sol·licita abans.

Quins son els teus drets en l’ús de les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si estic tractant les dades personals que l’afecta o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Sol·licitar la seva rectificació o suspensió.
 • Sol·licitar la seva cancel·lació.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Si ha pres el consentiment per alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment prèvi a la seva retirada.

En cas que se sentin vulnerats els seus drets en el que pertoca a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del lloc web: apdcat.gencat.cat

Per exercir aquests drets, pot escriure a info@trofeusbadia.com

Existeix un formulari per l’exercici dels seus drets, el pot demanar per correu electrònic o el pot demanar a través de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

Aquests formularis han d’anar firmats electrònicament o ser acompanyats de la fotocòpia del DNI.

Si està representat per algú, han d’adjuntar la còpia del seu DNI, o ha d’estar firmat amb la seva firma electrònica.

Els formularis poden ser presentats presencialment, enviats per carta o per correu electrònic a la direcció del responsable que apareix a l’inici d’aquest text.

Notificació i declaració d’escletxes

A www.trofeusbadia.com tenim mesures de seguretat adequades al nivell de risc per protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i naturalesa de la informació personal; no obstant això, si Maria Grau Alasà, determina que les seves dades de serveis han estat malversades (fins i tot per algun empleat), s’han vist exposades per una escletxa de seguretat o adquirits de forma incorrecte per un tercer, us informarem immediatament de l’escletxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Moltes eines utilitzades en aquesta web per gestionar les teves dades són contractades per tercers. Per prestar serveis estrictament necessaris pel desenvolupament de l’activitat, com Maria Grau Alasà comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Proveïdors de serveis externs (per exemple, serveis de processament de pagament, processament de comandes, anàlisis, gestió de campanyes de màrqueting, gestió de llocs web i distribució de correu electrònic i altres proveïdors de serveis similars) a fi que aquests puguin realitzar les funcions comercials en nom de Maria Grau Alasà.

Poden tenir accés a aquesta web de forma ocasional l’empresa de desenvolupament i manteniment web, o la d’allotjament. Les mateixes tenen firmat un contracte de prestació de serveis que les obliga a mantenir el mateix nivell de privacitat que s’aplica als tractaments fets en aquesta web.

Qualsevol transferència internacional de dades derivada de la utilització d’eines o proveïdors de serveis, estarà adherida al conveni Privacy Shield, que garanteix que les empreses de programari americà compleixen les polítiques de protecció de dades europees en matèria de privacitat, secret i seguretat de les dades.

Concretament aquesta web utilitza les següents eines:

 • Eines d’email màrqueting: Mailchimp
 • Eines d’anàlisis: Google Analytics i Metricool.
 • Eines de xat en línia: Whatsapp i Telegram